Doç. Dr. Metin KILIÇ Editörlüğündeki Psiko-Sosyal Yönleriyle Eğlence Kitabı Çıktı

16 Mar

Bölümümüz öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Cihan Ertan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 11 akademisyenin yazılarının yer aldığı, bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Kılıç'ın Editörlüğündeki "Psiko-Sosyal Yönleriyle Eğlence" kitabı çıkmıştır. 

Kitap Tanıtımı

Modernleşmeye bağlı olarak insanların çalışma ve zaman kullanım şekillerinin sistematik bir yapıya büründüğü günümüz toplumlarında, teknolojideki büyük devrimlere de koşut olarak değişen eğlence/eğlenme, çok farklı bilim dallarının merceğinden görünür kılınabilen, farklı neden, olgu ve bağıntılarla açıklanabilen bir gerçekliğe sahiptir. Bu bakımdan eğlenceyi bireysel motivasyon, iradi karar, bireysel fayda, rasyonel seçim, kişisel gelişim ve farkındalık gibi bir kavramsal temel üzerinden açıklayan bir araştırmacı, onun sosyal bakımdan “verili” ve “koşullanmış” yönünü ıskalayabildiği gibi, eğlencenin sosyal bakımdan hangi koşullarda gerçekleştiğinin açığa çıkarılmasını, davranışı tayin eden kurumsal ve yapısal belirleyicileri önceleyen araştırmacılar, eğlencenin iradi ve bireysel tercihlerle ilgili yönünü teğet geçebilir. Bu konuda psikoloji merkezli kuramlar kadar, sosyoloji merkezli kuramlarda da belli başlı eksiklikler göze çarpmaktadır. Kitapta, her iki perspektifi psiko-sosyal ilişkisel bir kavrayışla birleştiren ve eğlence konusuna farklı yönleriyle eğilen sentezleyici bir kavrayış sunulmaktadır.