Doç. Dr. Emel Coşkun’un, Doç. Lucy Willams ve Doç. Dr. Selmin Kaşka ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Women, Migration and Asylum in Turkey: Developing Gender-Sensitivity in Migration Research, Policy and Practice” başlıklı kitap yayımlandı.

13 Şub

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Coşkun’un, Doç. Lucy Willams (Kent Üniv.) ve Doç. Dr. Selmin Kaşka (Marmara Üniv.) ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Women, Migration and Asylum in Turkey: Developing Gender-Sensitivity in Migration Research, Policy and Practice” (Türkiye’de Kadın, Göç ve Sığınma: Göç Araştırmaları, Politikası ve Uygulamada Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetinin Geliştirilmesi) başlıklı kitap uluslararası yayınevi Palgrave Macmillan (Londra) tarafından yayımlandı.

Türkiye’ye yönelik kadın göçünün toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alan kitapta, mülteci, sığınmacı ya da düzenli/düzensiz göçmen olarak kadınların farklı hukuki statüler altındaki deneyimleri ‘zorunlu’ ve ‘gönüllü’ göçmen ayrımının ötesinde incelenmekte ve göçmen kadınların yazılarına da yer vermektedir. Orijinal ampirik ve teorik araştırma ile beslenen kitap, Türkiye’deki son dönem politika değişimini, göç politikasını belirleyen politik ve sosyal etkileri, kadın göçmenlerin değişen mülteci ve göç rejimi içerisindeki konumlarını incelemektedir. İngiltere’de yayımlanan kitap, uluslararası akademik dünyanın yanı sıra politika yapıcılar, uygulayıcılar ve sivil toplum için de önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.Kitap künye:

Adı: “Women, Migration and Asylum in Turkey: Developing Gender-Sensitivity in Migration Research, Policy and Practice” (Türkiye’de Kadın, Göç ve Sığınma: Göç Araştırmaları, Politikası ve Uygulamada Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetinin Geliştirilmesi) 

Yayınevi: Palgrave Macmillan

Basım: Şubat 2020

ISBN: 978-3-030-28887-7

Sayfa: 258

Link: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030288860