Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Hakkında

18 Mar

Sosyoloji bölümü bünyesinde Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı'nın açılmasına ilişkin teklif 11/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı bölümümüz bünyesinde açılmıştır.