Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar

21 Kas

Fen Edebiyat Fakültesi Sınav Yönetmeliği ve Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar

1. Her öğrenci ilân edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az beş dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar.

3. Öğrenciler sınava “Öğrenci Kimlik Belgesi”ni getirmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde durmalıdır.

4. Sınav kâğıtları üzerinde yer alan “İsim-Soyisim ve Öğrenci Numarası” sınav başlamadan önce, yalnızca tükenmez veya dolma kalem ile doldurulmalıdır.

5. Sınav süresince cep telefonunuz kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir (Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında üzerinde cep telefonunu bulunduran öğrenci(ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır). Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

6. Sınav sorumlusu/gözetmeni öğretim elemanları, gerekli gördükleri takdirde sınav öncesinde veya sınav anında, söz konusu cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptirler.

7. Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, sadece sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. Data bank vb. gelişmiş bilgi depolama ve işlem yapabilme özellikleri olan makineler, grafik çizmek vb. nitelikleri taşıyan ileri düzey hesap makineleri ve cep bilgisayarlarının kullanılması, aksi belirtilmediği sürece yasaktır.

8. Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından dikkate alınmalıdır.

9. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/ gözetmenini yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.

10. Sıraların üzerindeki yazılar sınavdan önce, öğrenciler tarafından temizlenmelidir. Sıraların üzerine, sınav öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma eyleminde bulunulmamalıdır.

11. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları (açık düzen sınavlar hariç) yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.

12. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

13. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/ öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

14. Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.

15. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.

16. Sınavın ilk 15 dakikası çıkış yasaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE: Bu kurallara ek olarak, aşağıda belirtilen hususlara da öğrencilerimizin uyması gerekmektedir. Belirtilen kuralların ihlâli söz konusu olduğunda ise, ihlâli yapan öğrenci peşinen yaptığı ihlâlin sorumluluğunu yüklenmiş olarak kabul edilir ve disiplin yönetmenliğinin gerekli maddeleri uyarınca, hakkında yasal işlem yapılır.

1. Öğrencilerimiz sınav esnasında “CEP TELEFONLARINI” kapatmaları gerekmektedir (telefonlar sessiz, uçuş modu vs. gibi konumlara alınmayacak, kapatılacaktır) ve telefonlar kapalı bir biçimde, varsa çantalarının içine konacak; eğer çantaları yoksa üzerlerinde ve oturdukları sıranın herhangi bir yerinde bulundurulmayacak, uygun bir yere bırakılacaktır. Sınav esnasında öğrencinin üzerinde, sınavını yaptığı sıranın gözünde veya cep telefonunun konulmasının yasak olduğu belirtilen bir yerde telefon bulunması halinde -telefon kapalı olsa dahi- öğrenci sınav kurallarını ihlal etmiş sayılır ve hakkında yasal işlem yapılır.

2. Sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında, sıraların üzerinde ve oturulan kısımlarda söz konusu dersle ilgili her hangi bir yazıya veya karalamaya rastlanması durumunda, sorumluluk o sıraya oturan öğrenciye aittir. Bu sebeple sınav öncesinde, öğrenci oturduğu sırayı kontrol etmeli ve temizlemelidir.

3. Sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında sınıfın tek sorumlusu sınav gözetmeni olduğu için sınava giren öğrenci, sınav gözetmenin talimatlarına kesin bir biçimde uymak zorundadır.

4. Sınav esnasında sıranın üstünde, altında veya gözlerinde, sınava girilen dersle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir materyal bulundurulamaz. Sıranın üzerinde sadece kalem, silgi, kalem ucu gibi kırtasiye malzemeleri bulundurulurken, kalem kutu vs. gibi malzemeler de sıraların üstünde yer almayacaktır.

5. Sınav öncesinde kaban, ceket ve çanta gibi bir takım kıyafetler ve gereçler askılara asılacaktır.

6. Sınava giren öğrenciler, yanlarında en az bir tükenmez kalem, kurşun veya uçlu kalem ve silgi bulundurmak zorundadırlar. Söz konusu kırtasiye malzemelerinde bir eksiklik var ise, sınav öncesinde bu eksikliklerini telafi ederek sınava girmelidirler. Sınav esnasında kalem, silgi, uç vs. alışverişi yapılmasına izin verilmeyecektir. Sınavla ilgili diğer hususlar, bölümümüzce ilân edilen sınav kuralları listesinde belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen kuralları ihlâl eden öğrencilerimiz yükseköğretim disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yasal takibata uğrarlar ve haklarında cezai işlem yapılır.