Anabilim Dalları

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Sosyometri