Bölüm Hakkında

Sosyoloji; insan birlikteliklerinin bilimsel yöntemle incelenmesini konu edinen bir bilgi gövdesidir. İnsan birliktelikleri çeşitli form ve içeriklerde karşımıza çıkar. İnsan birlikteliklerini uluslararası ilişkilerden ulus-devletlere makro büyüklükte, işçi-işveren ilişkilerinden kurumsallaşmış eğitime mezzo boyutta veya anne-çocuk ilişkisinden semt marketine mikro seviyede kavramsallaştırabilmek olasıdır. Sosyoloji tüm bu birliktelikleri kapsayabilecek kadar ufku geniş, içerebilecek kadar nüfuzu derin bir bilim dalıdır. Sosyoloji bir yandan kavram ve kuram üretirken bir yandan da politika üretimine yönelir. Bu haliyle sosyoloji hem bir temel bilimdir hem de uygulamalı bir bilimdir. Akademik bir ilgi alanı olduğu kadar sosyal problemlerin tespiti ve çözümlenmesi yönünde önerilerde bulunmayı da idealleri arasına alır. Bütün bu karakteristikleri sosyolojiyi diğer bilim dalları arasında enterdisipliner çalışmaya hem en çok katkıda bulunan hem de en çok gereksinim duyan bir bilim kılar. Bu nedenledir ki, sosyoloji bölümleri diğer bölümlere ders sunabildiği kadar onlardan ders de talep eden, farklılaştıkça bütünleşen ve bütünleştikçe farklılaşıp gelişen bölümlerdir. Sosyoloji bölümlerinin bu niteliği onları çağdaş bilim dünyasının vazgeçilmez birimleri haline getirmiştir.

Bu açıdan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün amacı; bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği iktisat, siyaset, sivil toplum, felsefe, toplumsal cinsiyet ve sanat alanlarına ilişkin derslere de yer verilmektedir.  Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü alanlar belirlemeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atama yapılabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şart koştuğu 16 kredi saat Felsefe, 16 kredi saat Psikoloji ve 8 kredi saat Mantık dersleri de ders programında verilecektir. Diğer taraftan, son sınıfta tez danışmanları rehberliğinde öğrenciler lisans tezi hazırlayarak, teorik ve uygulamalı çalışmaları içeren lisans tezleri öğrencilere araştırmacı formasyonu kazandıracaktır. Lisans tezlerinde Düzce ve çevresi dâhil olmak üzere Türkiye’nin her yöresiyle ilgili uygulamalı çalışmalar yaptırılacaktır. Böylece Düzce İli’nin ve Bölge’nin geniş ölçekte ise Türkiye’nin sosyolojik yapısının, hem uygulamalı hem de teorik araştırmalarla tasviri oluşturulacaktır.

Bilimsel araştırma ve eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek esasına bağlı olarak 2013 yılında, Doç. Dr. Metin KILIÇ’ın kuruculuğuyla çalışmalarına başlayan Sosyoloji Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır.